Personal growth

Jak pracovat s myšlenkami

V dnešním článku se dozvíme:

  • co je automatické myšlení
  • jak pracovat s myšlenkami + mnou vytvořená tabulka na práci s myšlenkami

V naší mysli probíhá neustálá konverzace. Máme sklony k přehnanému přemýšlení a jsme na něm přímo závislí. A tak se může stát, že nástroj, který chceme použít, používá nás. Abychom tomuto předešli, je velmi důležité naučit se s myšlenkami pracovat, zvlášť s těmi automatickými.

Náš mozek běží na úsporném režimu. Nechce se mu tolik přemýšlet, protože je to energeticky nákladné a proto využívá automatického myšlení. Čelíme-li tedy situaci, kterou jsme už někdy zažili, mozek pak zvolí nejsnazší řešení a automaticky využije reakci, která se tehdy v minulosti osvědčila. Např. Řekněme, že se chci přihlásit na vysokou školu, na kterou není zrovna lehké se dostat. Naskočí automatická myšlenka: “To nedokážeš!” A svým způsobem má pravdu. Dosud jsem to nikdy nedokázala. Jenže ona neurčuje budoucnost, pouze konstatuje minulost. Záleží tedy na mé interpretaci této myšlenky a na tom, jestli ji přijmu a stane se pravdou nejen v minulosti, ale i v mé přítomnosti, nebo jestli zapojím tvůrčí myšlení a vymyslím způsob, jak se na tu školu dostat a jak tuto myšlenku “přepsat”.

NEJSME NAŠE MYSL

Tohle je důležité si uvědomit. Spoustu lidí si myslí, že jsou jejich myšlenky a to přináší (zbytečně) více smutku. Naši mysl přece můžeme pozorovat, můžeme zklidnit tok těch myšlenek. Toto odosobnění nám pomůže mysl pozorovat.

1. POZOROVÁNÍ MYŠLENEK

Prvním krokem je naučit se myšlenky pozorovat. Zatím je nijak nehodnotíme, nesoudíme, pouze si uvědomujeme a akceptujeme, že nějakou myšlenku právě máme a necháme ji v klidu hlavou projít. Pokud je to pro nás těžké, může nám pomoct např. meditace, či soustředění na náš dech. Tím se uklidníme, dostaneme se do přítomného okamžiku a pozorování pro nás bude snazší.

2. ZACHYCOVÁNÍ MYŠLENEK

Pokud už myšlenky zvládáme pozorovat, můžeme přejít k jejich zachycování. Důležité je umět poznat souvislost mezi situací, automatickou myšlenkou a naší emoční reakcí na tuto myšlenku. V tabulce, kterou jsem vytvořila, je pro toto speciální kolonka.

3. OTÁZKY + ARGUMENTY PROTI MYŠLENCE

Nyní si položíme pár otázek, které nám pomůžou argumentovat této myšlence, např.:

  • Co svědčí pro a proti této myšlence?
  • V čem může být tato myšlenka přehnaná, katastrofická?
  • Co bych poradil(a) svému blízkému, kdyby tuto myšlenku měl(a)?
  • Co nejhoršího se může stát? Čeho se nejvíc bojím?
  • Neexistují i jiná vysvětlení?

4. VYTVOŘÍME RACIONÁLNÍ ODPOVĚĎ/ALTERNATIVNÍ MYŠLENKU

Když už máme myšlenku takto rozebranou a přišli jsme na to, v čem může být nesprávná, vytvoříme její racionální alternativu. Odůvodníme si, proč tato myšlenka byla tak negativní, jestli byla opravdu pravdivá a uděláme si z toho určitý závěr.

Tak tohle by byl základ práce s myšlenkami. Nejdřív začínejme s těmi jednoduššími a postupně se naučíme pracovat i s těmi složitějšími. Já osobně jsem mívala velké problémy s automatickými myšlenkami a postupem času jsem se naučila je rozpoznávat a přehodnocovat. Největším pomocníkem mi byly právě tabulky na záznam myšlenek a proto jsem i vytvořila svou vlastní, kterou Vám sem přikládám.

tabulka – záznam myšlenek

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.